Ёс зүй

 • 2017 оны 11 сарын 1
  НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей нь 2013 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 68 дугаар чуулганаар жил бүрийн 11 дүгээр сарын 2-ны өдрийг “Сэтгүүлчдийн эсрэг гэмт хэрэг ял шийтгэлгүй үлдэж буйг таслан зогсоох олон улсын өдөр” болгох тухай 163 тоот тогтоол баталсан юм. Олон улсын энэ өдрийг тохиолдуулан доорх мэдээллийн багцаас мэдээ, сурвалжлага бэлтгэхийг уриалж, ЗАСГИЙН ГАЗАР, УИХ, ШИЙДВЭР ГАРГАГЧДААС АМЛАЛТ ҮҮРГЭЭ БИЕЛҮҮЛЭХ ТАЛААР ШААРДАХЫГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.
 • 2016 оны 1 сарын 8
  Хэвлэл Мэдээллийн Зөвлөлийн Ёс зүйн хороодын 2015 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар батлав.
 • 2014 оны 6 сарын 25
  Мedia Council Club Mонголд хэвлэл мэдээллийн Зөвлөл байгуулах санаачилгын бүлэг Монголын Сэтгүүлчдийн Ёс зүйн зарчим (шинэчилсэн хувилбар)
 • 2014 оны 6 сарын 25
  Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хуулийн төслийг энэ зургадугаар сард багтаан УИХ-д өргөн барина. Одоогоор Засгийн газрын саналыг авч байгаа бөгөөд иргэн Танд ч саналаа хэлэх эрх нээлттэй бий. Иргэн Таны үнэн бодит мэдээлэл авах эрхийг уг хуулиар баталгаажуулна.
 • 2014 оны 6 сарын 25
  ШАЛТАГ 1: Төлбөртэй мэдээлэл бол хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын санхүүгийн чухал эх үүсвэр. Ёс зүйн зарчмыг баримтлах нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагын санхүүгийн байдлыг дордуулна. Хариулт:...
 • 2012 оны 10 сарын 3
  Мэдээлэл авах, үг хэлэх эрх чөлөө бол хүний үндсэн эрх гэдгийг дээдэлж, сэтгүүлчдийн эрх үүргээс нийгмийн өмнө хүлээх хариуцлага ямагт дээгүүр байх ёстойг эрхэмлэж, Монголын сэтгүүлчид дараах ёс зүйн зарчмыг өөрсдийн мэргэжлийн хэм хэмжээ хэмээн тунхаглаж байна.