Хэвлэлийн зөвлөл

 • 2017 оны 5 сарын 8
  Мэдээллийн технологи, интернетийн хурдтай хөгжлөөс хамаарч иргэд өөрсдөө мэдээллийг үүсгэж түгээх, өөр хоорондоо хурдан шуурхай солилцох боломжтой болсон өнөө үед мэргэжлийн сэтгүүл зүйд бусад бүх мэдээллийн эх сурвалжаас итгэл үнэмшил төрүүлэхүйц, мэргэжлийн түвшинд хийгдсэн болон ёс зүйн хариуцлагатай байдлаараа ялгарч байх онцгой чанарын шаардлага болон хариуцлагатай үүрэг ноогдох боллоо.
 • 2016 оны 4 сарын 11
  Moнголын Хэвлэл Мэдээллийн Зөвлөлийн Гомдол хэлэлцэх Ёс зүйн хорооны ээлжит хуралдаан 2016 оны 3-р сарын 30, 31-ны өдрүүдэд болж Радио, Телевизийн ёс зүйн хороо нэг гомдол, Сонин, сэтгүүл, сайтын хороо нийт дөрвөн гомдлыг хэлэлцэж шийдвэрлэллээ.
 • 2016 оны 3 сарын 16
  Иргэн та сонин, сэтгүүл, хэвлэл мэдээллийн сайт, радио, телевиз зэрэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагын нийтэлж нэвтрүүлсэн ямар нэгэн нийтлэл, нэвтрүүлэг, сурвалжага гэх мэт сэтгүүл зүйн бүтээлийг “Хэвлэл мэдээллийн ёс зүйн зарчмыг зөрчсөн” гэж үзвэл Хэвлэл Мэдээллийн Зөвлөлд гомдол гаргаж болно.
 • 2016 оны 2 сарын 24
  Босни Херцеговинын Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн дарга, олон улсын сургагч багш Лилиана Зуравос манайд өнгөрсөн оны арванэг, арванхоёрдугаар сард ирж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн өөрийн зохицуулалтын хуралд оролцож сургалт хийсэн. Энэ үеэр түүнтэй Монголд хэвлэлийн зөвлөлийг хэрхэн зөв төлөвшүүлж, хөгжүүлж авч явах талаар ярилцлаа.
 • 2014 оны 10 сарын 30
 • 2014 оны 9 сарын 29
  Жишээ: 1. Швейцари 2. Дани 3. Герман 4. Өмнөд Солонгос 5. Босни – Герцеговин
 • 2014 оны 9 сарын 29
  Хэвлэмэл хэвлэлийн салбар дахь сайн дурын өөрийн хяналтын байгууллага бөгөөд 1956 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр Бонн хотод үүсгэн байгуулагдсан. Сэтгүүлчид төрийн хяналтыг эсэргүүцсэн учир өөрийн хяналтын байгууллага байгуулахаар нэгдсэн. Ёс зүйн кодыг 1973.12.12-нд ХБНГУ-ын Ерөнхийлөгчид өргөн барьсан. Ингэснээр баяр ёслолын байдалтайгаар нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгдсөн.