Шинэ

 • 2012 оны 9 сарын 27
  Реклам сурталчилгааны LCD дэлгэцийн медиа сүлжээ байрладаг Улаанбаатар хотын хамгийн их хүн үйлчлүүлдэг 80 гаруй томоохон голлох байгууллагуудаар өдөрт 70,000-80,000 мянган хүн тогтмол үйлчлүүлдэг бөгөөд бидний хийсэн судалгаагаар дээрх газруудад байрлах LCD сурталчилгааны дэлгэцүүдийг өдөрт 40,000-50,000 хүн үздэг байна.
 • 2012 оны 9 сарын 27
  2009-2010 онд дэлхийн хэмжээнд интернэт суртачилгааны зах зээл 35 хувиар өсч 19,6 тэрбум ам.долларт хүрсэн тухай Америкийн “PricewaterhouseCoopers LLP” судалгааны компани мэдэгдэв. Улмаар хамгийн их хөрөнгө оруулалт хийгдсэн салбараар интернэт суртачилгааны зах зээл тодорчээ.
 • 2012 оны 9 сарын 26
  Хэвлэлийн хүрээлэн Нээлттэй Нийгэм Форумын дэмжлэгтэй “МҮОНТ-ийн шилжилтийн үеийн хөтөлбөрийн бүтэц, мэдээ, нэвтрүүлгийн агуулгын мониторинг -2” төслийн эхний шатыг 2010 оны 4 дүгээр сард хэрэгжүүлэв. Төслийн зорилго нь төрийн статусаас олон нийтийн статуст шилжсэн МҮОНТ нь олон нийтийн телевизийн олон улсын шалгуур болон ”МҮОНТ-ийн тухай хууль”-ийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг судлах юм.
 • 2012 оны 9 сарын 26
  Судалгаанд оролцогсдоос Монголын шинэ үеийн сэтгүүлзүйд ямар ололт, амжилт гарч байгааг асуухад дараах байдлаар хариулжээ.
 • 2012 оны 9 сарын 26
  Үйл явдлын хронологийн судалгаанаас үзэхэд Монголын хэвлэл мэдээлэл 2008 оны 6 сарын 30-ны өглөөний 03 цагаас эхлэн сонгуулийн дүнтэй холбоотой мэдээлэл түгээж эхэлжээ. ХМХ-үүд МАХН, АН-ын сонгуулийн штабын мэдээ, санал тоололт будлиантсан тухай мэдээлж байв. 6 сарын 30-ны орой, 7 сарын 1-ний өдөр сонгуулийн үр дүнг эсэргүүцсэн иргэд Сүхбаатарын талбай дээр цуглаж буй...
 • 2012 оны 9 сарын 26
  Үндэсний хэмжээний санал асуулгын дүн/ Монголд хэвлэлийн эрх чөлөө бүрэн хэрэгжиж байна хэмээн иргэдийн 23 хувь нь хариулсан бөгөөд энэ нь 2004 онтой харьцуулбал хоёр дахин буурсан үзүүлэлт юм. Харин иргэдийн хэвлэлийн эрх чөлөөний талаарх ойлголт сайжирсан дүр зураг ажиглагдаж байна.
 • 2012 оны 9 сарын 26
  1998 онд Философ, Социологи, Эрхийн Хүрээлэнгээс хэрэжүүлсэн “Чөлөөт хэвлэл мэдээлэл өнөөдөр” санал асуулга, 2004 онд Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс “Монголын Хэвлэл Мэдээллийн байдлын талаарх олон нийтийн үнэлэмж” судалгаагаар иргэд, хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчид мэдээллийн хэрэгсэлд хэр итгэлтэй байдгийг судалсан байдаг.
 • 2012 оны 9 сарын 26
  “Монголын хэвлэл мэдээллийн байдлын талаарх олон нийтийн үнэлэмж” санал асуулга нь иргэд хэвлэл мэдээллийн байдлыг хэрхэн үнэлж, хэвлэлийн эрх чөлөөний талаарх ямаршуу ойлголттой байгааг тандах зорилготой 2009 оны 11 сард Хэвлэлийн хүрээлэн үндэсний хэмжээнд Ховд, Дорноговь, Хөвсгөл, Өвөрхангай, Сүхбаатар, Орхон аймгийг хамруулан олон нийтийн дунд санал асуулга явуулсан.