ХТСЗ-н сургалтууд

 • 2017 оны 10 сарын 9
  The Mongolian Mining Journal сэтгүүлийн дэргэдэх “Хөгжлийн төлөөх сэтгүүл зүй” ТББ-аас Германы GIZ ЭТИС хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж буй “Орон нутгийн сэтгүүлчдийн сүлжээ” төслийн энэ жилийн хаалтын сургалт эхэлж байна.
 • 2017 оны 10 сарын 4
  Уул уурхай, эдийн засгийн мэргэшсэн The Mongolian Mining Journal сэтгүүлийн дэргэд дэх “Хөгжлийн төлөө сэтгүүлзүй” ТББ нь Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн Эрдэс баялаг, түүхий эдийн иж бүрэн санаачилга хөтөлбөртэй хамтран “Орон нутгийн мэдээллийн сүлжээ” төслийг 3 дахь жилдээ амжилттай хэрэгжүүлж байна. 2017 оны нэгдсэн сургалт уламжлал ёсоор Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдана.
 • 2017 оны 6 сарын 13
  The Mongolian Mining Journal сэтгүүлийн дэргэдэх “Хөгжлийн төлөө сэтгүүл зүй” ТББ нь орон нутгийн сэтгүүлчдийн уул уурхай, эдийн засгийн мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх зорилгоор “Орон нутгийн сэтгүүлчдийн сүлжээ” төслийг ЭТИС хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр гурав дахь жилдээ хэрэгжүүлэх гэж байна.
 • 2017 оны 4 сарын 4
  ”Орон нутгийн сэтгүүлчдийн сүлжээ” төслийн 2016 оны нэгдсэн сургалтаар Глоб интернэшнл төв ТББ-ийн хуульч Д.Мөнхбүрэнгийн ”Сэтгүүлчид ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа учирч болзошгүй эрсдэлээс сэргийлэх нь” сэдэвт илтгэлийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.
 • 2017 оны 4 сарын 4
  “Орон нутгийн мэдээллийн сүлжээ” төслийн 2016 оны эхний сургалтыг удирдсан ХБНГУ-ын сэтгүүлч, доктор Дирк Асэндорпфын ”Байгаль орчны сэтгүүл зүй” сэдвийн хүрээнд удирдсан ”ХБНГУ дахь Байгаль орчин хамгаалал” хичээлийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.
 • 2017 оны 4 сарын 4
  “Орон нутгийн мэдээллийн сүлжээ” төслийн 2016 оны эхний сургалтыг удирдсан ХБНГУ-ын сэтгүүлч, доктор Дирк Асэндорпфын ”Байгаль орчны сэтгүүл зүй” сэдвийн хүрээнд удирдсан ”Монголд дахь уул уурхайн асуудлууд”хичээлийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.
 • 2017 оны 4 сарын 4
  ”Орон нутгийн сэтгүүлчдийн сүлжээ” төслийн 2016 оны нэгдсэн сургалтын Ашигт малтмал баяжуулагчдын холбооны Ерөнхийлөгч, профессор С.Давааням ”Уул уурхай ба сөрөг нэр хүнд” илтгэлийг бүрэн эхээр хүргэж байна
 • 2017 оны 4 сарын 4
  “Орон нутгийн сэтгүүлчдийн сүлжээ” төслийн 2016 оны нэгдсэн сургалтын МУУҮА-ийн Ерөнхийлөгч Н.Алгаа “Уул уурхай ба сэтгүүл зүй” илтгэлийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.