Ёс зүй

 • 2016-01-08
  Хэвлэл Мэдээллийн Зөвлөлийн Ёс зүйн хороодын 2015 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар батлав.
 • 2014-07-03
  Монголын Хэвлэлийн зөвлөлийг байгуулж, Ёсзүйн зарчмаа хэрэгжүүлэхийг нийт хэвлэлийн Редакциудаас шаардах нь өнөөдрийн тулгамдсан асуудал болоод байгаа билээ. Сэтгүүлзүйн салбарын дийлэнх Редакци олон жилийн турш ёсзүйн зарчмаа сахин ажиллаж ирсэн байдаг. Харин цөөн Редакцийн явуулж буй шантаажны арга барил нь Монголын үе үеийн шударга сэтгүүлчдийн үнэт хөдөлмөрийг баллан харлуулж байна.
 • 2014-06-25
  Мedia Council Club Mонголд хэвлэл мэдээллийн Зөвлөл байгуулах санаачилгын бүлэг Монголын Сэтгүүлчдийн Ёс зүйн зарчим (шинэчилсэн хувилбар)
 • 2014-06-25
  Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хуулийн төслийг энэ зургадугаар сард багтаан УИХ-д өргөн барина. Одоогоор Засгийн газрын саналыг авч байгаа бөгөөд иргэн Танд ч саналаа хэлэх эрх нээлттэй бий. Иргэн Таны үнэн бодит мэдээлэл авах эрхийг уг хуулиар баталгаажуулна.
 • 2014-06-25
  ШАЛТАГ 1: Төлбөртэй мэдээлэл бол хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын санхүүгийн чухал эх үүсвэр. Ёс зүйн зарчмыг баримтлах нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагын санхүүгийн байдлыг дордуулна. Хариулт:...
 • 2012-10-03
  Мэдээлэл авах, үг хэлэх эрх чөлөө бол хүний үндсэн эрх гэдгийг дээдэлж, сэтгүүлчдийн эрх үүргээс нийгмийн өмнө хүлээх хариуцлага ямагт дээгүүр байх ёстойг эрхэмлэж, Монголын сэтгүүлчид дараах ёс зүйн зарчмыг өөрсдийн мэргэжлийн хэм хэмжээ хэмээн тунхаглаж байна.