Хэвлэлийн зөвлөл

 • 2017-05-08
  Мэдээллийн технологи, интернетийн хурдтай хөгжлөөс хамаарч иргэд өөрсдөө мэдээллийг үүсгэж түгээх, өөр хоорондоо хурдан шуурхай солилцох боломжтой болсон өнөө үед мэргэжлийн сэтгүүл зүйд бусад бүх мэдээллийн эх сурвалжаас итгэл үнэмшил төрүүлэхүйц, мэргэжлийн түвшинд хийгдсэн болон ёс зүйн хариуцлагатай байдлаараа ялгарч байх онцгой чанарын шаардлага болон хариуцлагатай үүрэг ноогдох боллоо.
 • 2016-04-11
  Moнголын Хэвлэл Мэдээллийн Зөвлөлийн Гомдол хэлэлцэх Ёс зүйн хорооны ээлжит хуралдаан 2016 оны 3-р сарын 30, 31-ны өдрүүдэд болж Радио, Телевизийн ёс зүйн хороо нэг гомдол, Сонин, сэтгүүл, сайтын хороо нийт дөрвөн гомдлыг хэлэлцэж шийдвэрлэллээ.
 • 2016-03-16
  Иргэн та сонин, сэтгүүл, хэвлэл мэдээллийн сайт, радио, телевиз зэрэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагын нийтэлж нэвтрүүлсэн ямар нэгэн нийтлэл, нэвтрүүлэг, сурвалжага гэх мэт сэтгүүл зүйн бүтээлийг “Хэвлэл мэдээллийн ёс зүйн зарчмыг зөрчсөн” гэж үзвэл Хэвлэл Мэдээллийн Зөвлөлд гомдол гаргаж болно.
 • 2016-02-24
  Босни Херцеговинын Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн дарга, олон улсын сургагч багш Лилиана Зуравос манайд өнгөрсөн оны арванэг, арванхоёрдугаар сард ирж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн өөрийн зохицуулалтын хуралд оролцож сургалт хийсэн. Энэ үеэр түүнтэй Монголд хэвлэлийн зөвлөлийг хэрхэн зөв төлөвшүүлж, хөгжүүлж авч явах талаар ярилцлаа.
 • 2014-09-29
  Жишээ: 1. Швейцари 2. Дани 3. Герман 4. Өмнөд Солонгос 5. Босни – Герцеговин
 • 2014-09-29
  Хэвлэмэл хэвлэлийн салбар дахь сайн дурын өөрийн хяналтын байгууллага бөгөөд 1956 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр Бонн хотод үүсгэн байгуулагдсан. Сэтгүүлчид төрийн хяналтыг эсэргүүцсэн учир өөрийн хяналтын байгууллага байгуулахаар нэгдсэн. Ёс зүйн кодыг 1973.12.12-нд ХБНГУ-ын Ерөнхийлөгчид өргөн барьсан. Ингэснээр баяр ёслолын байдалтайгаар нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгдсөн.
 • 2014-09-18
  Германы Хэвлэлийн Зөвлөлийн Өргөдөл, Гомдол барагдуулах журам
 • 2014-09-18
  Германы Хэвлэлийн Зөвлөлийг дэмжигч ТББ байгууллагын дүрэм
 • 2014-07-08
  Монголд мэргэжлийн сэтгүүл зүйг бэхжүүлэх замаар хэвлэлийн эрх чөлөөг хамгаалах, сэтгүүл зүйн салбарт өөрийн зохицуулалтыг бий болгож төлөвшүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, чадвар, эв нэгдлийг хөгжүүлэх зорилго бүхий Монголын Медиа Консул клубээс хэвлэл мэдээллийн салбарынханд хандаж энэхүү уриалгыг гаргаж байна.
 • 2014-04-07
  ХБНГУ-ын Фридрих Эбертийн Сан, Дойче Велле академи болон Монголын Хэвлэлийн хүрээлэнгээс хамтран “Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл байгуулах стратегийн зөвлөлгөөн”-ийг дөрөвдүгээр сарын 9-10-нд Хэвлэлийн хүрээлэнгийн мэдээллийн төвд зохион байгуулахаар болжээ.
 • 2013-01-15
  At present the Netherlands Press Council is established and will be maintained by a foundation named Stichting Raad voor de Journalistiek.
 • 2012-12-24
  Bob is a Los Angeles native who graduated with a journalism degree from Cal State Northridge, and spent five years as a reporter and two years as city editor of the now-defunct Thousand Oaks, Calif., News Chronicle. The News-Chronicle was voted the state’s best small daily in both of the years he was city editor. He left the News Chronicle in 1978 to work on “Newsthinking,” which would be published in 1981.