Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, аймаг тус бүрээр

Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, аймаг тус бүрээр

/Хэвлэлийн хүрээлэн, 2015 он/

 

Аймаг/нийт хүн амын тоо/нийт ХМХ-ийн тоо

Сонины нэр/давтамж/нэг дугаарын гаралт

Радиогийн нэр/ нэвтрүүлгийн цаг 7 хоногт/ хамрах хүрээ

Телевизийн нэр/ нэвтрүүлгийн цаг 7 хоногт/ хамрах хүрээ

АРХАНГАЙ

93086/5

Архангайн амьдрал

7 хоногт 1 удаа/800ш

Архангайн толь

7 хоногт 1 удаа/600ш

Орон нутгийн радио бүртгэгдээгүй

Архангай телевиз

АВ телевиз

7 хоногт 105 цаг

Тамир телевиз

7 хоногт 105 цаг

БАЯН-ӨЛГИЙ

95151/9

Монгол заман

7 хоногт 1 удаа

Жана Дауир

Сард 1 удаа/1000ш

Баян-Өлгий радио

Наз FM 107.8

7 хоногт 84 цаг

Улаан хус FM 106.0

7 хоногт 10 цаг

Уушигтын цуурай

Дербес телевиз

7 хоногт 26 цаг

Наз телевиз

7 хоногт 168 цаг

Өлгий MNB телевиз

7 хоногт 7 цаг

БАЯНХОНГОР

83044/7

Өнөөгийн Баянхонгор

Сард 2-3 удаа/1300ш

 

Баянхонгор FM 102.5

7 хоногт 105 цаг

Хонгорын дуу хоолой FM 106.0

7 хоногт 91 цаг

Хөгжлийн цуурай FM 106.5

7 хоногт 19 цаг

Баянхонгор телевиз

7 хоногт 119 цаг

Хонгор телевиз

7 хоногт 126 цаг

Хөгжлийн ертөнц

ТВ 10 телевиз

7 хоногт 77 цаг

БУЛГАН

60494/5

Булган мэдээ

Сард 2-3 удаа/800ш

Сайхан аялгуу FM107.5

7 хоногт 105 цаг

Эрдэнэт долгион FM 107.1

Ард телевиз

7 хоногт 84 цаг

Сайхан Монгол телевиз

7 хоногт 115 цаг

ГОВЬ-АЛТАЙ

56735/6

Алтайн мэдээ

7 хоногт 1 удаа/800ш

Говийн мэдээ

7 хоногт 1 удаа/700ш

Миний нутаг FM 106.3

7 хоногт 105 цаг

Олон нийтийн Алтай радио

7 хоногт 1,5 цаг  

Миний нутаг телевиз

7 хоногт 115 цаг

Олон нийтийн Алтай телевиз

7 хоногт 35 цаг

ГОВЬСҮМБЭР

16058/3

Чойрын толь

Сард 2-3 удаа/700ш

Боржигин FM 102.5

7 хоногт 168 цаг

Говьсүмбэр телевиз

7 хоногт 168 цаг

ДАРХАН-УУЛ

99947/12

Дархайн таймс

Сард 2-3 удаа/300ш

Найрамдлын Дархан

Сард 2-3 удаа/850ш

Шинэ мэдээ

Сард 2-3 удаа/1000ш

Бизнес радио FM106.2

7 хоногт 84 цаг

Дархан долгион FM 102.5

7 хоногт140 цаг

Лха Тэнгэр FM 107.5

7 хоногт 35 цаг

Орхон-106 радио

7 хоногт 56 цаг

DBS телевиз

7 хоногт 133 цаг

Лха телевиз

7 хоногт 35 цаг

RGB телевиз

Од телевиз

7 хоногт 105 цаг

NBS Дархан телевиз

7 хоногт 112 цаг

ДОРНОГОВЬ

63808/5

Өнөөгийн Дорноговь

Сард 2-3 удаа/500ш

Миний нутаг FM 101.5

7 хоногт 112 цаг

Сонгодог FM 102.5

7 хоногт 126 цаг

DBS телевиз

7 хоногт 74 цаг

MNT телевиз

7 хоногт 5 цаг

ДОРНОД

75194/8

Дорнод

7 хоногт 1 удаа/700ш

Хөх дөл

Сард 2-3 удаа/800ш

Талын Монгол FM 107.5

7 хоногт 56 цаг

Дорнод телевиз

7 хоногт 112 цаг

Медиа телевиз

Мижи телевиз

7 хоногт 168 цаг

PBS телевиз

7 хоногт 133 цаг

Шинэ суваг телевиз

ДУНДГОВЬ

44351/3

Дундговийн амьдрал

7 хоногт 1 удаа/800ш

Орон нутгийн радио бүртгэгдээгүй

Маргад телевиз

7 хоногт 98 цаг

Цоглог телевиз

7 хоногт 105 цаг

ЗАВХАН

69732/4

Завхан

7 хоногт 1 удаа

Аэр1 FM 106.5

7 хоногт 105 цаг

Аэр1

7 хоногт 84 цаг

Шинэ Завхан телевиз

7 хоногт 84 цаг

ОРХОН

94421/15

Шинэ мэдээ

7 хоногт 1 удаа/1000ш

Эрдэнэт таймс

7 хоногт 1 удаа/1000ш

Боловсрол FM 107.6

7 хоногт 60 цаг

Мөрөөдлийн радио FM 99.9

Тэнгэр FM105.1

7 хоногт 105 цаг

Шинэ цагийн радио FM 101.4

Эрдэнэтийн дуу хоолой FM 106.5

7 хоногт 60 цаг

Шинэ хэмнэлFM 104.5

7 хоногт 112 цаг

Лха тэнгэр телевиз

7 хоногт 133 цаг

MBS телевиз

7 хоногт 112 цаг

Номин телевиз

Тусгал нэг телевиз

ТВ 10 телевиз

7 хоногт 119 цаг

Эрдэнэт телевиз

24-р суваг телевиз

7 хоногт 126 цаг

 

ӨВӨРХАНГАЙ

112992/8

Өвөрхангайн мэдээ

7 хоногт 1 удаа/100ш

Таны элч

7 хоногт 1 удаа/600ш

Бүс нутгийн хөгжил

7 хоногт 1 удаа /1000ш

Ноён-уул FM 102.6

7 хоногт 72 цаг

 

Арвайхээр чөлөөт суваг

7 хоногт 91 цаг

EZ телевиз

Соёмбо телевиз

7 хоногт 28 цаг

Хас телевиз

ӨМНӨГОВЬ

59694/7

Монголын говь

7 хоногт 1 удаа/600ш

Цогт цэций FM

7 хоногт 28 цаг

Өмнөговь FM 104.1

Алтанговь телевиз

7 хоногт 112 цаг

Говийн наран телевиз

7 хоногт 112 цаг

UC телевиз

7 хоногт 112 цаг

Цэций телевиз

СҮХБААТАР

57423/3

Шинэ Сүхбаатар

Сард 2-3 удаа/1500ш

Орон нутгийн радио бүртгэдээгүй

BBS телевиз

SB телевиз

СЭЛЭНГЭ

106212/8

Сэлэнгийн мэдээ

7 хоногт 1 удаа/600ш

Шинэ гэгээ

7 хоногт 1 удаа/800ш

Миний Монгол FM 107.5

7 хоногт 168 цаг

Сэлэнгэ хөтөч FM 104.0

Залуус телевиз

7 хоногт 70 цаг

Миний Монгол телевиз

7 хоногт 112 цаг

Таны Сэлэнгэ телевиз

7 хоногт 91 цаг

Эрдэнэ телевиз

7 хоногт 35 цаг

ТӨВ

90107/3

Орон нутгийн сонин бүртгэгдээгүй

Зуун мод FM106.5

 7 хоногт 168 цаг

TBS телевиз

7 хоногт 105 цаг

Од телевиз

УВС

75792/5

Увсын өнгө

Сард 2-3 удаа/1500ш

Өгөөмөр аялгуу FM104.4

7 хоногт 30 цаг

Таван тэсийн долгион радио

7 хоногт 7 цаг

MBC телевиз

7 хоногт 112 цаг

Сама телевиз

7 хоногт 98 цаг

ХОВД

81479/6

Ховдын толь

Сард 2-3 удаа/100ш

Бодончийн долгион FM 106.0

7 хоногт 10.5 цаг

Залуус FM 102.5

Ховд телевиз

7 хоногт 90 цаг

Эко телевиз

Олон ястны телевиз

7 хоногт 56 цаг

ХӨВСГӨЛ

126043/11

Эрх чөлөө

7 хоногт 1 удаа/800ш

Далай ээж

Сард 2-3 удаа/650ш

Хотгойдын дуу хоолой

7 хоногт 15 цаг

Шишгэдийн дуу хоолой

7 хоногт 7 цаг

Далай ээж телевиз

Лха телевиз

7 хоногт 133 цаг

Мөрөн телевиз

7 хоногт 112 цаг

Скай КА телевиз

7 хоногт 14 цаг

Хөвсгөл телевиз

7 хоногт 98 цаг

Цуурай телевиз

Чандмань телевиз

ХЭНТИЙ

71212/7

Хэнтийн мэдээ

7 хоногт 1 удаа/700ш

Дөлгөөн хэрлэн FM106.2

Ертөнцийн аялгуу FM

7 хоногт 112 цаг

Хэнтий FM 102.5

7 хоногт 112 цаг

Хэнтий телевиз

Өндөрхаан телевиз

7 хоногт 112 цаг

Грийн телевиз

7 хоногт  98 цаг

 

АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
Нэр:
Сэтгэгдэл:
СЭТГЭГДЭЛ (0)

Сэтгэгдэл байхгүй байна